hn beslissing. /L- - cL^ U- e't. - L»- |(5U >U eh, cu -%^- JLaJ^- |vLU Vi. ,|*frv lv-C^ -vn^4 -Ua€^, eL^t" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. \rc*~ I tU, L- Urrt., j-uM* rL aX<a* cXCL^ tU cLv^n. cU^ve rw^tuJL^ UA«^le u^w. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Qu^Jiy^ -l^ot^A l- yj, rUft«X^ S< V-tC iijvjj' Cj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 526