NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoHA van de der op Tegenwoordig de heeren: w^kLv^ fCTo-tóviixxü. Secretaris Afwezig de heer. 192 <S\ De notulen van de vergadering van den XH *Sa\JLL19"L$ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worctérKfé ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomenden staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester, l/ l dag, den O I .suJLC. L- ,v4^V4. aanwezig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 528