NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Jdag, den 192 <P. Tegenwoordig de heeren: s C' Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 .z.<P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts woraen de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...11tot en met J/J.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 52