<r "Y~—/ <3 <r (I 3 Ci i3 wi/ j-'-pr. BESLISSING. (U fc3 Y3 L H* W "f, ll«, ''Lu* yic -<rwB S^rdji xAf X- I - Uk. d£|H*u^. Y.4-iL^ S -/ - \S" a^cLuXy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Jtyie -vv-v*. cCt tx/"wcL'Lrvi TH.-» w^u| /vvw^o /ITV-^v 0-O_ cdLu^ /Wi-v-. i" <rV:° jU^ ✓'wvd.£L-^«f cL<_ £C* /t^-iA-CXAT a^-^i-irvyV. -ix/i/vtC/C" X-tn>^t, t cX^A. 4S> I ulX AsnJÊfy*^^ yUr-v^iX eL^rCXccyic ^v^UPC 4< ij /VvvcA^ -vv* fJ-C-t^v -^--<^v^5 du^\~ Q-Os^d^ £x (X tX^\, s\sO-x/\xi-*+~ ££-iv&, Hw L~v-v\.. 'W-wd-4, rtc. v-C^L^ 'Kz /tuv CcTLc^/t^V A-fc /j^vC. a^aA^z-V-^/V^V <X-i*. A4^S trVV/{-'V~<Lv*-<j /t-M '/VM.4. t/> X$ Hl M^j0" 'W'V^tU.S" /Eu^HVWCcCc hha-étvcG. ivx-'t L^-aCrtt. L Y)1L^- A-<rT rta^iH^HvjTHVj 'IH—<k—gIa, A-Cé-u ht<HHd oü-a /joyccaA-vw^wv -(nv4-w-<H^H. f~^s\surU.t^ ïlU. t^ül ^-CdryvrEÏ UiVtfVwVU«^ X*A. -^tv-uvrLs, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. txfeLt^£*^-y ^AJ jJ- i - Ji. --NJ .-^nAS-O-'t. -r - /- 2 'J - 2J Jorvj<r«_t4y ?isZ J~-J -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 530