y~—/ »#'-/-/ƒ'/ 7 7 BESLISSING. JC J' jj -/- y^> ,?✓-/- ƒ-/" - /- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. LUrU, .aaj^laIA A XtX 3 JLv\a^ /l~*- cAjl&JIj^ I^X 2-«'t^* ^0-<rv.cCt^€. .^o cCa/t e<-«_ ^C-< - tV^WV ct£4M^*4^ V-<Kj /Vuax ^|rnvl-VSj tC-C 'fLirt^. V-CvtU/i .„-uutvil/l -o .e^v-t^v-s, _V~, ^.t^cKj-, AlZ tbc U^woFLX.^ lt-» ./{►«-o Xir-Li,, Lo-E -w-rvtCA c*-*- rx-LcCc»-» /Cc Xtv^ a-K •O.s^L/Ctj 4^vvM <As^xil AZ. X<o4-Ujclcj L^ ^"-w^ i/Uw^tv-<^>v,^ActCicicvw*. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f - - AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 534