r 1 J'2^V KS l i BESLISSING. "*1 Viuo*. 7t«. ,/C-x-CLGp - %s .-!■ - ^/fr XS. t- K 1/ cv -^d-G dV' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AsW*\x*y. -Lt- Lfltviv-i/by cLsirvT Ci.t- _W -\a- cLt /vc~-y\xVC s\r-\rv\. /^~ccLirtX^iu. CCCu, %l v*« ou^r-S, (vtcA, oCv-vA- Irös, \T<JIa^ V-wtj llA .,L<>(-*_ '^LvV/C<^ /Vtu^ -VU^uXt>v^ 'V-Aj ''KX'V»*^- \_^L*l. iLtrw-Jv _d-tr4 U/-ttCt-v Va-- A*- -vxt-iLwu.*^ ATl^y ^{jyt^tyyArtryjt^iU. a^LjlX -^^-vtxxS. (10 y OLLc-tr^xr-C-v^K^e. oLun-u^c^ -C-t/Kf -^hL. -4-t -v-t-<_-L i-tmA,-viaxX us.dMAjuyda. tL. ^vtAxtC -^vv\^c-A i-C^-cc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. T m, i-y - 20 z -C\Al\. AlyVtiU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 536