r d 7 beslissing. A/*~y A>v«.«U^u/y» lcU. nA-tXL^ ^Al' kT~ L-w Az.v - .i KT- f- L>~' l ufl-W» tj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. tLctX^, /Cl -tfvvjGyiy»-»-». eG, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Y-trUtA l-S 1/ Cv^cGttXv*^ ylJ'.vuUvKTys- -(nuh^v f yL. /tvi^wU, A-C -oA-cM^ Vn, tG^ -Vtc, /O-jjAvJxHt TA/LviLj t^VV». Cl^tltA^vdï. ^ri^AX Vfc~ *i-» OGjL -X<-<yD eALy£ALc~j oU. cUw ^fyC^v- H>w{- Wtti. ^-VUlMyW/iy> Ah, i Guk-i.-iu^ *UH)v« 23-^-/J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 538