r1, G Hl f-t BESLISSING. 4*»» ■vè *JU. U.' 8-l-SX 'U. uo ^4-^- 'V-v£ .jJO^U 41. 'Ws CTS-^v^ -^A/ 1U> - l i 3 1^" v^/tl (L l- s*s. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cC/cA _^-u eG-vtwj cC cJLA. v-6-, XartrO Aa» e-^ -aa/-i/vJT. etc 'Vw-t-cCt /Lc CLjuJIa. cLaJI -VvviAT x4t (X^c ^-vvttlcC^. cL<rv-t^^j 4-trl e^, i X^nrt» L/i'É x/i (a-^t—Cxc- oC-tO*^ cLbslj^ 4AstauLX~ ld. 0,o^v 4*XoJLt^c£ êC*(. l^j UM^x-w cdb /^a^> C 4-t*-e- /{-£. tr-ue^>-^ cl*. Vina/ttX^A inrw. I UrfWv ck*~ Jb--vu/y.*-^ oLZil- A^+.c^vv£^, &JL- ^inrtt vwva*4x*a /Wce^t -14UK tLirvv --(vX^t ^L-eci^u^ C^£ tXjL^s. JLt&y~- -4Xv* XK&\Jh-lrV~U dj- W/\A V~LtCov~4 4-C. X^É^VVVuC^vv X-iPL -CX-vv WJJLC\ji^. Art.. (Xdu^ ctt^ tüCvvc^ 4a. c^vw4Sx^ vet- yi-C^C A-Z, jl -Ax^vmx^v i-M. vas '•G. AA}-£jiJL aas-o-Ua^i (GiA ^e^Lu^-d- 'aLL, 4^rv\xtt -ca~* .a/va-^G'v't.e-tdl. y(_c />LcLL^ Le ft-C - -tr^ 'XvdlA. - oC^-u- I-^/-vvw«*/Lcta/Sj -ll-vv 0"t^.UaILaaw*<-cXa .1 cEaA Cht Vt^eLlLvL^ '^wv-ULAjta/a -ff-vw /v^-vvo/G-ta^Lvv^ ..(-v-WaGs^ ^£>-4. v Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. OAt AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 540