BESLISSING. y£/ y -Z/oy? szyy <47/.<3y./,&t**-^. j-zv/z* y&f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. pflCués*é'yy? -f S>- f" ^g^~r. éZê^>a*C &P étók*. *x2^- -- - n a7 *i) yf. <?r>. <Si ?U&. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y<^. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 550