BESLISSING. \$u L' S^rLr.. i- Lï: AANMERKINGEN. J7- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ■f/ s z*/W <^-t^ W'. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 554