NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No-i l van de der op 'S.1- dag, den - Tegenwoordig de heeren:^-;: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den J.UU<^yu^Lu^.19. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers fi.oiï. tot en met <Pz jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgem ZZZr... ZZasz*,..(torj..«s#»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 558