%1 a^Z^Z- </?- /- B E S L I S S I N G Z? z 3- d-// v»/t/ v I - l- jju> /- /"^Z - /- y v .yt/ l«-1- si' y r ^Vv<^* i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *r>.'r - -i£, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j/^ Cel cLetXi-^-^ ft/U- Kl&vl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 564