<f£r«- C' GK7 z y-z/y BESLISSING. z/ i- <?j. Z-Lez-un. <ja V i*-f cGZvd-j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4*W yft ^^>zy-TD .- ^*<^c Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cX-fjtXs AANMERKINGEN. L-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 568