""T BESLISSING. GS' f 7 sy£. ^r£*« '^U. ^lifaA<*JU+ ^4/ U- l- bt> ét Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'sfa/y~x< y? 77> r sf E Ö^CttXvu^ wi u"-i- iv6. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. L (L^ctefiXvv*^ A (\<KJZy$ AANMERKINGEN. 0&Ar/ <£*- tv*? <Zc£*b ,?y-£>S <*zf. /yztf yAtkS. H. y&vtZcfo&y/ ^c^zr^c,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 578