BESLISSING. -y L*" uAf ii -1 - ij. ^cri^vC^uw/L cS* x Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^4 -<^uz<c-ar r £**£«-* -^c-r ~r y ^«s^- ^.V". i Wl*< Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. c/ y*z Jj - Z- 2 L^*/- *- v/1/ Cl - 1 - I t^MjX <J Z - -S/</

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 580