1 7 BESLISSING |L ^xi- .<^-z <*?e L? -^Zsk^^&z. mn - 7^. ^/V lA.pp. Eo -1 - AjL (V^zj Ö/U. Ia/ kX^ v/1/ U-1- U. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r^s*- AXz--Z-*-V *£9yjL^ ^S5*<- Er\2.ei*>ejr fSt* ^^i>t»e4. i -#i*zT*/*^£*ZA<e^ iSiSfc— Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in 'het omslag. 1^ Ct^iLlzXlvi^ tU^u^i 1^ £o|cCetXi^ ffilA*lL{AsUA^) <x^cCct£i/V' AANMERKINGEN. <LV~^ X, k 6uc^ 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 584