NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nohk van de der op dag, den \9lffi Tegenwoordig de heeren: V-.:XX*CxXl/S* Secretarist.'i Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2.X Qc-<+- u.-o-Cu.«19L<P. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J.:S2.ltot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 588