J <P^y X x s B "o Sf (i. firf. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ^c?r y<?z*é^ J&P p/^y J^y /ïy?zzz^^ <z. y "y* yJZecé/z- yya«y>jz<9 3 C CD Dagteekening volgnummer. *CSÏ4~~r' Z-c^<v KORTE INHOUD. c^~- y <yy?z~z y y~y <y^r."~y'. f i zZ^Z*. t t z z -X Z*Z^Z <Zt^<k£L /TzSëzz^^ -?<?. yy y#y éPt) yjZy^xy y*~ eyZzey. -^i» - -yyy^y—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 589