f :n. <dL*. --rL~~*zC -7'S "7 ZA BESLISSING. G ^y~ <**v- D. i s? Z^u4\ <tf~> .s3 a~ -Zd>. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -s^2=fc». ^7? Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. jrs "t/M/3 1*H** tJ,L^ tfGO^v fcC*»«.^lbv\XC^X^tA. V^- /C-A^Vt IVi/A-^L^ \\ajlA *\rtA/,LO-fb gy. 4f\s-C\zV± tA*A^yAu±vA. O CiA*>~+\ Xju tK*~" ^VVvO t^£vxi/Vtv» <U\ v ^^4 •~ér\(3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 590