Y *7 Lw /L*L -• d BESLISSING. .syjb \Jiï i- 1 - t. «»fe.^c I <x '<'c<£ -*~. /éé'Üy£zr-7~*-S'<4£ «ii.. <^Mu <VY.,,^ <^rU^ y^y^"y. y%> ■*-* - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. |r* «^«LtLnj 14" l- II/. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \Y Cc^oUi^vu^ ^?irvvmvu4/»^iv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 592