A* BESLISSING. Yrfu,: A*z<é^< - «r^w. <2 <2 J>. <2è/^^zZZ-è>~r2?22 li. /C zïiziczz /^2zzrz2skZ^z?^ 'L 's £z-*jc?x~*^t t^ii- /Z^-'^Zzx^^z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t 0est*sé4'4~£--^4C- ta&i* ■f?CJr cAzAï M^. /Z2^2i jxZA'zZéz-,22 ?zzz2 -^Lz^xz' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ft-ZZ-é-S ZpZ* T<&éS 4**

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 594