BESLISSING. (A ^AT x~x - c*& A,<VwvAvv-<A. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. '- S 'r''1/_ >»2 x£ - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <z/af- «y dl** Aïy yi*zz- 2 - jj UksUU-\sUSTJd Mf. (J- lb. <H. I S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 596