T Lv xx-1- w. ^Af v4.\- ij BESLISSING. ^/V" 1 - k- LUj c/Liêo Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r "*^r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V/V k-k-'U A\) (VwLtvt/1 ^k^VHAA^/tV-£L- L Co^cXjuXn^ •IA CMcGxXivt^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 598