7ijziging Verordening heffing Inkomstenhelasting t.o.z. kinderaftrek (verzoek R.h.Kiesvereeniging Verordening heffing aanleg-belasting. Verordening wijziging heffing straatbelasting. Bezwaar F .b-oonhoud tegen betaling straatbelasting. V.v.Biermen e.a. klacht over Talmalaan,in verband met straatbelasting. Suppletoir-kohier Hondenbelasting 1928. Ontheffing en vermindering schoolgeldbelastingen. Bruggeldheffingen en scheepvaartrechten. BEPLANTINGEN. Levering beplanting voor Burg.dekethpark. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Besluit dat van elk geval bericht gezonden wordt aan ge meente-geneesheer. BOUWPOLITIE. Overeenkomst met K.Hornsveld en J.Geijtenbeek schenking van grond en aanleg trottoir in verband met verbouw hunner perceelen Bouwvergunningen 297»299 ,301,302,2,3,4,5,6, Voorwaarden omtrent het maken van spouwmuren. Bouwvergunningen 7,8,11,12,13>14,15,17,18,19,20,21,22 en 23 J.P.de Jong, ontheffing art.3 der Bouwverordening. J.Hoester ontheffing art.8 der Bouwverordening. Aanschrijvin van hooijeweertverwijdering gedeelte bouw- Bouwvergunning 24,25*26,28,30 en 31» werk. Toestemming Slob bouwen woningen Verlengde Talmalaan. Bouwvergunningen 32,33,34,35,36,37,38,39>40,41,42,43 C.Pul, ontheffing art.14 Bouwverordening. Bouwvergunningen 27,29,40,45,46,48 t/m 56, en 58. Bouwvergunningen 59»6l62,63,64,65,66,67,68en 57» Bouwvergunningen 37,70t/m 77. hosten drinkwateronderzoek in verband met afgifte bewoon baar verklaringen. Bouwvergunningen 78,79,81 t/m 86,88,89 en 90. Bouwvergunningen 60,70,74,92 t/m 99. Opdracht bouw- en woningtoezicht onderzoek bouwconstructie perceel aan de Middenlaan. Bouwvergunningen 87,100,101,102103,104,105,108,109,110,111 112,113 ,116,117,118,119,120,122,123,124 Ontheffing verplichting tot het hebben van goed drinkwater aan H.van Breukelen. Bouwvergunningen 126,127,128,129, 130,131» en 132. Bouwvergunningen 87,140,139,74,138,134,137>136135 en 142. Mevr. Eijk van Zuilichem, ontheffing art.8 Bouwverordening. Bouwvergunningen 107,143,144 t/m 148 en 157» E.J.van Lint, ontheffing art.9 Bouwverordening J.de Goede Sr. n 11 15 C.A.de Boer artt.5,8 en 9 Bouwverordening. J.G.Flapper rt 15 der Bouwverordening. P.C.Timmermans bezwaren tegen bouw boerderij door H.de Beer Bouwvergunningen 141,149,151>152*153154 en 156. Bouwvergunningen 151,159,160 en l6l. Bouwvergunningen lol t/m 166 en l68 t/m lyl. Aanschrijving Mej.Balke verbetering toestand beerput. A.J.v.Lunteren ontheffing art.14 Bouwverordening. Bouwvergunningen I72 t/m 176 Aanschrijving woningbouwvereeniging"St.Joseph" aanbrengen verbeteringen perceel Verl.Postweg 5 Aanschrijving eigenaar perceelen Postweg 4 en 6 aanbrengen van verbeteringen. Bouwvergunningen 133»177»178179l8l1831Ö4 t/m 190. Bouwvergunningen 293*182184,191,193»en 194. Bouwvergunning E.S.V.A.C. verplaatsing clublokaal. Bouwvergunning 184 Bouwvergunningen 195,197198199,200,201202 en 203. Th.H. de Goede, ontheffing art.14 Bouwverordening. 1215-1256- 1272-1301- 1426. 1260. 1261 1263 1274-1347. 1321 1440 1441 256. 7 56. 21-284. 40 68 76 77 78-211 92 93 123. 143. 144. 176 209 213 228 272 304,315 308. 318. 325 351 353 405 406-501 407 408 411 421 436 472 500 502 503 543 568-1082-114^ 569 590 60/ 653 635 661 671 Bouw Wv M. v. "7e d. Bouw Aans J.K. Bouw Bouw Bouw Bouw Ontb Intr Bouw J. v. Bouw Bouw C.Ei Bouw Bouw R.H, Bouw fa. B 0 uv Bouw a.G Bouw Pub] Ver£ J oh, Bouw P .3c O.G, P.v, Aan.' Bouv L.Sv MII c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 5