7^ Tl BESLISSING. /i/i/sfy/sfzr &-Zrzrn J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f *~z*~£r*7 x *4e*f Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 600