NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoH.S.- van de der op dag, den f Tegenwoordig de heerenfer,.. Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2 c— 4 cJ.j19.2c(P... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers '(P... tot en met ^frü..van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 606