BESLISSING. #-/// n zó Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - .et*— *2£*~4£*Sl^'-A Z-VL*tÜV ft. f ir et«- ^5^ - h' r-VV Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -Ti 2 2s-z»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 610