BESLISSING *yt/ U'-k-xh. nf- k - \^{f W- l" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - t S#.<P ^€>z*zrT- //Cö fj s Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cKjUlXa^-^ AANMERKINGEN. >?z e jo -/-jg/j^-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 612