f~^ lG BESLISSING. e "^^y»2»-^£SL^:7 s^zZn^é^r C AANMERKINGEN. B j| cLxXv^ v/i/ (f- 1- U. ^/V u i-rt. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. '^ésa=— *^^-<*=*^^-5, 2*. s3 - ^~7' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 614