fc* 1? BESLISSING. Y - - /j~ z-é> -/ -/ y j^y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f v?,"/<j>33 ^ziZcc ff f-r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. t i YY? -/-/ Y Y -/-/&> j 7» s~-/ ~/J~y Yi< tr j, - 6*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 616