BESLISSING. y^n/c^- /■i-m \Ji(Li- bi. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. eiX tzétrzr? -GLext'L*:-.. i- /txük* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de 2aak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. «s^G -z. - /■f/. >2oo 06S U) gU, euti /e/y//f*P Ctaxrf fc* S ^cGilXvi^ twWVVl i U/vu-u^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 618