4" <*r- 4 4 beslissing. 1 /y /£>'.- aanmerkingen. y^t-i s- /sy 4 oJyu-Ztyy J\! xL-X- La Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - -<£2-^ \é£cSr ^ba*s-fz*** s f- <1 t^szt^r^t~ UX ^zZ. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y^C- S j f ix/rGz-tXw^ v.Af X- 1 - IV tyyyJUy>~i^\-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 620