NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op D.insdag, den 11 September 192Ö Tegenwoordig de heeren: Mr.»G*B.ek.e.Lh......Burgemeester. A<J».C.»KGe.nd.ex.s....e.n...A.»Eridejid.ij.k.4Wethouders SecretarisJ •G.A.Batenhurg» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den O worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ^CjüLtot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 622