BESLISSING. |aati2ien van deze aanvragen worden volgende beslissingen genomen: Lgfc i'.Peenstra vergunning te wei- In art «51 B.V. |oek C.J.Gerritzen vergunning te ver- ler.. kek C.J.P. van Schaik vergunning te je enen. koek A.C.J. Kok, vergunning te wei- In art. 67 B.V. |oek ÏÏ.Willemsevergunning te wei- In art. 8 B.V. loekMij. t.Expl.R.en 0.goederen do" den Haag, vergunning te weigeren, lt.51 B.V. |Zoek A.Mol vergunning te verleenen. joek B.E. Vlug,vergunning te ver ken. Jetreffende besluiten zijn als bij- I hiernevens gevoegd en geboekt on- lde volgnos.233»234,252 en 253* 255» p,258, en 261. poten wordt den Directeur van Open- ierken aan te schrijven, dat het Itvensch van het College is, dat de [ken regelmatig moeten worden afge- it en hem onder de aandacht te ten, dat zijne houding ten aanzien Ir niet langer door het college It aanvaard. ens zal een opgave gedaan worden van jken, welke voor de a.s» vergadering ►den ingewacht. 2 de HiBii^Je2e aanvrage zal gehandeld worden vasch- er.Pre inkomstig de bepalingen der Einder- ree el Vei!^ il Ges.Scl Idem. cJ'3-L*r V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ■hSO* fco AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 624