n 4 S s jy *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. ia. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. fl|l. J.v.d.Broeke Sept.'28 Hellingweg 15. Soest. zendt klacht omtrent de straat verlig' en de toestand van den Hellingweg, C.H. van Mill. 7 Sept'28 verzoekt aansluiting van zijn woninge' Hieuweweg 98. Kl.Engendaalweg 11,13,15 en 17 aan de Soest. waterleiding. (JIJ M.G.Tammer. 29 Aug.^Sj verzoekt intrekking van de hem verlet' Banningstraat lal vergunning voor het gebruik van gemet' Soesterberg. grond. M.van Dijk. Hoorderweg. Soest |Z\ 5 Aug.'28 vraagt naar het resultaat van het ond zoek van het water in de sloot langs Moorderweg. v».van denderen. 8 Sept'28 Vosseveldlaan 38 Soest. Waarn. Hoofd- 8 Sept'28 Ingenieur Rijks no.4734/ Telegraaf. Doss.1019, Amsterdam. R.Man. Soest, jjuJV P.Man. stelt eenige vragen aan het college i verband met de bebouwing der omgeving, "Vos se veld. bericht dat in de van Weecfestraat ,Ut laan en Spoorstraat telefoonkabels g legd moeten worden, en vraagt welke waarden in acht zijn te nemen. Soest. Dir.Openbare werken. lQSept'28 vraagt namens J.M.Goedhart S'bergscl^ 36 prijsopgaaf van gem.grond ter oppe klakte van 7 8000 M2. De heer Goel biedt f 1,50 per M2 voor het terrein naast zijne woning. lOSept'28 verzoekt namens zijn principaal uitko van het recht van erfpacht van een Pe ceel grondjgelegen Beckeringhstraat, Korte Hartweg. 1 Sept*28.| rapporteert namens de commissie, Bij'-' Grondbedrijf, dat deze zich kan verefc gen met de verhuur van een stukje ter grootte van ongeveer 12 M2, uit®, het kadastrale perceel sectie A.rto.A ged.aan P.A.Endendijk wonende te Soe-- n> 3 G Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 627