JÊ^ <2ï BESLISSING. l/^ \M' 1 - t - t- y[F 5 -1 - x Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -ê r ér: As? y -t£^- -^^yXS^yy^-^y Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 'V fttvLvU-td., tiL^ktGtxLuvw hc^yUyuy.*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 62