NOTULEN GEMEENTE SOEST A Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nof/.|. van de der op Vrijdag, den 14.September192 8 Tegenwoordig de heeren: Mr.»G..«B.eJieth.,Burgemeester A..J,..C.*Xa.endar.sen.A.Exidfincii.jk. SecretarisJ G A,. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den /J.....^£e4oAA^jL^4/..192<^. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummerstot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, y J De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 638