a a n "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Inspecteur Vleesch- keuringswet. De heer Dauma. teneind komt op uitnoodiging in de vergaderiJ eia± overleg te plegen omtrent den staal van zaken met de 1T.V. Centrale SlachtJ alhier, Zie vervolg opBadai jde w CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 641