BESLISSING. ken de plannen "bestaat in eerste in- (ntie bij den Inspecteur geen "bezwaar Jeen bezoek gebracht te hebben aan K =-ebouw door de H.V. aangekocht en Tande aan den Lange Brinkweg (voorma- Je elctrische Centrale) geeft de In- fccteur te kennen dat het gebouw wel |or centrale slachtplaats zal zijn in 1 richten. vervolg ojMdzijde. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 642