3 3 Ji- s s a> "o 55" jff. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter De Voorzitter H.Elbersen. Soesterberg. Bestuur Ver.St. Vincentius Par. St.P.P.Soest. Dir. Opehb.Werken W.Roest. Soest 1 Sept'28 15 Sept'28 Doss.156/ 10 15 Sept'28 stelt voor de Directie der Utr.',ïa+,| ding uit te noodigen tot een besprèl der concessie waterleiding zulks verband met de door hem geconstate»! verschillen tusschen de conce. sie-l en de ontwerp-concessie Baarn. stelt voor over te gaan tot het hoj va^n een openbare aanbesteding betrl fende het schilderen der wijzerpla;| van dengemeentetoren. doet het verzoek om uitbreiding van! leiding in den Verl.Schoolweg, ten ve van een door hem opgerichte wasscl De Directie der Gas- en Electr.Bedrij Gemeente Zeist geeft bij schrijven September 1928 ÏTo. 5^776 een berekeniJ kosten en het bedrag, dat aan gasafwl jaarlijks gegarandeerd zal moeten m vraagt eene bijdrage ad f $00,- als! loten vol van verpleging van 4 kinderen BernarlMte drage diverse gestichten. rapporteert dat de woning Ossendan»w| 24 niet van drinkv/ater is voorzien ei viseert de eigenares van de woning»1 de Elisabeth C.J.Giersberg van ^traa1 wonende Badhuisweg te Scheveningen schrijven binnen 8 dagen de woning water te voorzien. doet afstand van grond van de percee. sectie G.3529 en 2035 resp.groot 12' ÏÏ2 ter aanleg en verbreeding van bet Oude Grachtj e U* 3 c 5/1. Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 647