y f1 li 4 BESLISSING. aen uit cle mondelinge mededeelingen 'en Directeur van Openb.«Verken "blijfct "eze opgave niet overeenstemt met de age, omdat de liij.de uitbreiding gerekend over de geheele lengte °en Postwegwordt "besloten andermaal ave van kosten te vragen. jten wordt aan het hiernaast ver uitvoering te geven. Jt V"- (- Hl jergadering is van oordeel dat het jeveling verdient, dat het "bedrijf Ie werkzaamheden verricht. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Cl/3 TTTVWtv'VwdAUÜ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 654