NOTULEN GEMEENTE SOEST 0>A Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoU van de der op 1'ian dag, den 2.4.September192 3. Tegenwoordig de heeren: Mc.*GJ5.eJte.th.,Buxgemeester.».. A.TÜndawdijlrftn...A«.J.».C.KKfll8I»i.eXJBi>.ir.fi.tllQnde.r.B.* SecretarisJ.»fi*A.*Batenb.urg-. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den A.19. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen sfzfikken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummer^ Jj.ÊO..tot enmet van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 ...Jj.SÜ£is ter vergadering aanwezigchx.(X<iA<vL(sxviAeduL De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 656