y2 BESLISSING. lurende slechts drie jaren [ischt wordt ±5% gedurende 5 jaar le Afdeeling .Taterleiding Behandeld in de Raadsvergade ring van 2 Oct. 1928. ig doet de 1 ander li'.etl .sule voorj in en op lil .en terugdJ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 658