NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No£11. van de der op .Jinsdag, den 25. Saptftmb.er:.. 192 8 Tegenwoordig de heeren: ..3fr.».....G.«D.eke.t3i,Hurg.eïïie..e.s.ter A.^d.eiaiijk....eii..A^.J*.C.»Koajttderjs.^....W!atliouders SecretarisG,A «Bate nbur-g Afwezig de heer De notulen van de vergadering^van den f.(T. -e^. ZH worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen 'stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met //J/.3 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 660