B "o O OH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter 00 s - De Voorzitter (grondverkoop J.V.Penning; 0 o |Dir Openb.Werken ion' o DLub Soesterberg. 4e Afdeeling. 28 Aug'28 Doss.2. no.2. Sept.*28. 5 Sept'28 KORTE INHOUD. opent de zitting voor het in ontvang! nemen van de bezwaren ten aanzien verzoek van h'.Eibersen te Soesteroergl het oprichten van een wasch- en stri'l richting in het perceel Verl.Gch; ".ij kad.Gein.Soest Sectie I3.n0.i729. ha onderlinge bespreking wordt namens! gem.Soest bezwaar gemaakt tegen ;t richten der wasscherij en wel op gronï de ingevolge 4 der Hinderwet in de Gel Soest vastgestelde verordening van 2ÜI 1927. stelt voor denheer J.ifF.Penning aan tel schrijven, dat hij in kwaliteit van iij teur der h.V.tot Expl.van Onroerende deren "hooit gedacht en toch verkregen! verzocht wordt maatregelen te willen n| tot spoedige overdracht van de door ge/kochte gemeentegronden. geeft zijn advies inzake vaste aanstel! van arbeiders, wErkzaam bij Openb. /er» verzoekt wijziging der zittingsuren den ontvanger op de hulpsecretarie t Soesterberg. vraagt in verband met de voorbereiding gemeente-begrooting 1929 hoe te hande met de raming der wedde en salarissen ambtenaren enz. (J 3 C D3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 667