NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. k van de der op dag, den 192c/? Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Ya^yi^<.asU. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordende ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers A.Z.tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, .^iCfifefïrTart

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 66