NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Jifo.ensdag, den 26...Sep.temher192 8. Tegenwoordig de heeren: G.».X)..e.ke.tlx.,Burgemeester. A.«BndLendijJ£;....en...A*J^.C.»Ka&n(lerjB.#.....wftthoud.era» SecretarisJA G.A.Ba t enburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Z-o~ 19 iML worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /O.JMtot en met /OZfyvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 672