■I I j a a JJ> "o lA BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Verificatiebureau Idem. 8 Sept'28 No.1412 R. KORTE INHOUD. 8 Sept'28 No.1414 R. zendt rapport in verband met de door; bureau op 6 Aug.jl. gehouden ka. cpne.1 bij den gem.ontvanger. In het rappojJ wordt gewezen op den achterstand bij J ontvanger van belastingen en andere o| vangsten, terwijl ter voorkoming daail enkele adviezen ter opvolging wordenJ geven. zendt de uitslag der op 17 AUg. '28 je* houden kasopname bij de VoningbouwverBpca^ie' ging "Patrimonium". ULU Idem. Doti. [Wed.y.Jvan Ee. en H.J.^eubbels Soest. 8 Sept'28 zendt rapport inzake hare bevindingenl No. 1413 R de op 17 Aug'28 gehouden controle derl en boeken van de •/oningbouwvereeniginj "Aatrimonium"Het bureau geeft ten zien van de boekhouding eenige opmerifl en voegt daarbij eenige adviezen. 14 Juni'28i vragen ontheffing van bepalingen der verordening in verband met hun voornej I tot den bouw van winkelhuizen e.a. 'vWeedestraat op het perceel Sectie H.r.j 1214. Mn I i I' tn 3 C Ui U) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 675