a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. FüliI Voorzitter 07.1-1. Voorzitter KORTE INHOUD. "brengt ter "behandeling le. een ontwerp-besluit tot wijziging] gemeente-begrooting 1928, 4e afd.no,1.] 2e. alsYOor 4e afd. no.1-2-157* 3_e. alsvoor tot wijziging der "begroot! Wegenfonds 1928,4e afd.no.5-3-43. 4e.alsvoor begrooting Grondbedrijf logj 4e afd. 1- 2.-l58.en 5-I-47. 5e. alsvoor Gem.begrooting 1928 4e 1 1-2-1Ó0 (crediet rioleeringsplan) brengt ter behandeling een ontv/erp-tesl tot belegging van een bedrag groot f ij wegens uitloting per 1 November f 1.000 4)2 Delft 1917, no.1111, malig Electriciteitsbedrijf u b) 3 C _D3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 677