I y Up/ rS< BESLISSING. Iloten wordt den Raad de ontwerp-he- liten ter vaststelling aan te "bieden [daaromtrent vooraf het advies in te |nen van de Rinantieele Commissie. Idem. Y* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den m.et vermelding zoo noodia van het volgnummer in het omslag. ye -z/af AANMERKINGEN. Y- >--*2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 678